Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

koszmarek
12:09
2448 b533 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaMrrruk Mrrruk
koszmarek
12:09
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaMrrruk Mrrruk
12:09
3500 ed71 390

wlopwangling:

Ceremonial by wlop

Ceremonial dress design for princess Aeolian (Ghostblade)

The original file and painting process video will be provided to supporters on my Patreon:www.patreon.com/wlop

koszmarek
12:08
Nigdy nie zrozumiem, jak to się dzieje, że niektóre wydarzenia wnikają nam głęboko pod skórę i przeobrażają nas w innych ludzi. Czasami są to naprawdę poważne sytuacje (...). Ale bywają też i drobne, w rodzaju spotkania z zapłakaną nieznajomą. Zaczynam podejrzewać, że w pewnym stopniu ludzi zmieniają wszystkie przeżycia.
— Bonnie-Sue Hitchcock – Zapach domów innych ludzi
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
koszmarek
12:07
Nie wierzę w braterstwo dusz, ale czuję, że się rozumiemy, choć przedtem nie czułam, przynajmniej nie ostatnio. To jest zrozumienie wynikające z podobnych doświadczeń, z tego, że oboje wiemy, co znaczy być wybrakowanym. 
Pustka: tak, to rozumiem. Zaczynam nabierać przekonania, że nic jej nie wypełni. Dziury w życiu są trwałe. Trzeba żyć dalej wokół nich. 
— Paula Hawkins - Dziewczyna z pociągu
Reposted fromday11shadow day11shadow viacytaty cytaty
koszmarek
12:04
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
koszmarek
12:04
12:04
5085 c660 390
Reposted fromironbunny ironbunny viaMrrruk Mrrruk
koszmarek
12:03
0986 8a2d 390
Reposted fromkaiee kaiee viaMrrruk Mrrruk
koszmarek
12:03
koszmarek
12:02
9841 3701 390
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakjuik kjuik
koszmarek
12:01

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com

June 07 2017

18:37
8837 8ddd 390

onethingconstant:

songbirde108:

mercurialkitty:

emmagrant01:

clevermanka:

youcangofindatree:

moremetalthanyourmom:

Okay but after seeing this I started doing it too and it’s amazing how many men I’ve run into bc they expected me to move

Gotta try it

I work (and walk) on a college campus. I’ve lost count of how many men I’ve smacked shoulders with.

Recently, I was standing outside my son’s classroom waiting to talk to his teacher. I stood on one side of the hallway, not even close to the center. At some point, a man came walking along. I was standing right in his path, but the hallway was empty, so I logically expected him to swerve around me. Instead he kept walking right toward me, got to me, and stopped, as if waiting for me to get out of his way. I didn’t; I just smiled politely at him. He finally walked around me, clearly annoyed that I hadn’t leapt out of his manly path.

Now I’m wishing I’d leapt aside, taken off my jacket and laid it on the floor before him, then bowed deeply and said, “My Liege!”

I also work at a college campus. I smack shoulders sometimes, but I find that if I stare straight ahead and follow the advice below, people get the heck out of the way.

imageimage

Honestly this post changed how I carry myself when walking alone in public, or in a situation where I’m the one leading. People definitely move for the murder gaze.

Confirmed. I once had to rush back inside a convention hall as the con was closing in order to a retrieve a sick friend’s medication, and I didn’t understand why people in the crowd were jumping out of my way (literally—one guy vaulted a table) until I realized I was dressed as the Winter Soldier and doing the Murder Walk because that’s just how I walk in those boots. I got the meds, got out, and made a mental note.

I repeated the experiment later, wearing the boots but otherwise my usual clothing and mimicking the expression I thought I’d had at that moment. People parted like I was Charlton Heston.

I now wear that style of boots whenever possible. I recently had a man do a double-take as I walked by and ask me, politely, where I had served because I “looked like a soldier.” I’m not current or former military. I was wearing a flowy purple peasant top and looked as un-soldierlike as possible.

Moral of the story: wear comfortable shoes, square your shoulders, and walk like you’ve been sent to murder Captain America.

Reposted fromtobold tobold viaoll oll
koszmarek
18:34
8507 2ea6 390
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viaoll oll
koszmarek
18:33
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
koszmarek
18:30
koszmarek
18:29
2732 9326 390
Reposted fromkaiee kaiee viamuerto muerto
koszmarek
18:27
5193 2d8e 390
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viamuerto muerto
koszmarek
18:26
2075 04cf 390
great party table
Reposted frombecurious becurious viamuerto muerto
18:20
7255 504f 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl