Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

koszmarek
22:23
3667 79f9 390
Pagan gods
Reposted fromUbik Ubik
koszmarek
22:22
3673 6205
Sława!
Reposted fromUbik Ubik
koszmarek
22:20
2978 f619 390
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viamarciix marciix
koszmarek
22:20
koszmarek
22:20
6370 5029 390
koszmarek
22:19
Gdy strach, a nie zegar czas odmierza, nawet chwilka może się ciągnąć w nieskończoność
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromkonwalia konwalia viasillene sillene
koszmarek
22:19
1412 5676 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreywolf greywolf
koszmarek
22:19
koszmarek
22:19
5094 2831 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viawonderwall wonderwall
koszmarek
22:18
1538 6e31 390
Reposted fromscorpix scorpix
22:07
22:07
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
koszmarek
22:07
0965 9845 390
Reposted fromheldupowy heldupowy viamarkotna markotna
koszmarek
22:07
7522 8ebd 390
Reposted fromizzy izzy viamarkotna markotna
koszmarek
22:07
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaperseweracje perseweracje
koszmarek
22:06

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew vianezavisan nezavisan
koszmarek
22:06

Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam.

Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat vianezavisan nezavisan
koszmarek
22:06
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaMrrruk Mrrruk
koszmarek
22:06
9075 95f1 390
Reposted fromxpetqa xpetqa viacarlandlouise carlandlouise
koszmarek
22:06
8307 70f2 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl