Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

koszmarek
20:21
9714 5216 390
HO! HO! HO!
Reposted fromkarrolka karrolka
koszmarek
20:16
7557 9d19 390
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viaHypothermia Hypothermia
koszmarek
20:14

The Last House On Holland Island

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; The Last House On Holland Island 13:09 13.12.2017, World Of Mysteries, amazing, World Of Technology Holland Island is located in the Chesapeake Bay in Holland Strait, between Bloodsworth Island and Smith Island, six miles west of Wenona, Maryland. The island was once about five miles long and one and a half miles wide, and inhabited by watermen and farmers in a thriving fishing community. But over the decades, rising Bay waters and natural sinking of the land ate away at the island until it was nothing but a blotch of land in the sea. The last house on Holland Island stood defiantly for over century until its collapse in October 2010.


Reposted fromlockes lockes viaHypothermia Hypothermia
20:10
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
koszmarek
20:09
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamrs-cosmos mrs-cosmos
koszmarek
19:49
9641 99e8 390
Reposted fromslodziak slodziak viaoutofmyhead outofmyhead
koszmarek
19:49
koszmarek
19:47
3287 fdba 390
Borszewicz
koszmarek
19:46
3319 5b33 390
koszmarek
19:45
koszmarek
19:44
3320 9d63 390
Reposted fromzciach zciach viaoutofmyhead outofmyhead
koszmarek
19:44
9643 b033 390
koszmarek
19:42
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viamore-than-a-memory more-than-a-memory
koszmarek
19:42
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viaitsrainyoutside itsrainyoutside
koszmarek
19:41
5636 6bf4 390
koszmarek
19:39
1397 d830 390
Reposted fromzrazik zrazik viaricejuggler ricejuggler
19:38
5740 f79e 390

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

19:38
3561 c37e 390
koszmarek
19:36
5298 b416
Reposted fromjareth jareth viagromo gromo
koszmarek
19:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl